3D skenovanie malých aj veľkých objektov fotogrammetrickou metódou