Kostol najsvätejšej Trojice (priestorová panoráma)

Priestorová panoráma lode kostola najsvätejšej Trojice v BraUslave

Informácie:

Farský kostol Najsvätejšej Trojice, umelecké dielo 18. storočia patrí k najkrajším a najvzácnejším dominantám mesta Bratislavy. Je postavený v barokovom štýle, stavali ho od roku 1717 a vysvätený bol 7. júla roku 1725. 

Technické Špecifikácie:

Rozlíšenie: 33660 X 16830 (566Mpx)
Počet snímkov: 25

Priestorová panoráma je skladaná z viacerých snímok do jednej fotografie vo vysokom rozlíšení a umožňuje tak zobraziť priestor vo všetkých uhloch z bodu v ktorom bola snímaná.