Kostol (3D)

3D model Kostola Narodenia Panny Márie v Mariánke

Informácie:

Kostol Narodenia Panny Márie sa stal v poradí jedenástou bazilikou minor na Slovensku. Umelecké dielo z druhej polovice 14. Storočia.

Technické Špecifikácie:

3D model kostola bol vytvorený podľa reálnych fotografií za pomoci sofistikovaných programov slúžiacich na rekonštrukciu reálnych objektov do virtuálnej podoby.